A Társaság a Hagyomány, Család és Tulajdon Védelmére bemutatja:

A szinodális folyamat, mint Pandora szelencéje

100 kérdés és 100 válasz

Rendelje meg a könyvet még ma!

A könyv

A szinodális folyamat, mint Pandora szelencéje

A Katolikus Egyházon belüli eretnek hangok változásért kiáltanak. Radikális programjuk a szinodális folyamatban egyértelmű: elferdíteni a tanítást, felforgatni a hagyományt és lerombolni az Egyház hierarchikus természetét.

E kiadvány szerzői, José Antonio Ureta és Julio Loredo de Izcue üdítő világossággal magyarázzák meg a jelenlegi válságot. A kötet minden oldala bölcsességet, belátást és igazságot kínál. A válaszok leleplezik a szinodalitás mögött húzódó szofisztikát, a szándékos zűrzavart és a téveszmét. Burke bíboros előszavában megjegyzi: „A szinodalitás és a hozzá tartozó jelző, a szinódusi, olyan jelszavakká váltak, amelyek mögött forradalom igyekszik radikálisan megváltoztatni az Egyház önértelmezését, összhangban egy olyan kortárs ideológiával, amely sok mindent tagad abból, amit az Egyház mindig is tanított és gyakorolt”.
Ha szereti Egyházát és annak hierarchikus kormányzati formáját, ahogyan azt Urunk Jézus Krisztus örök időkre létrehozta, akkor ez a könyv Önnek szól. A szinodális folyamat, mint Pandora szelencéje – ez a kijelentés riadalmat kelt. Tudja meg Ön is, hogy a hívő katolikusoknak miért erkölcsi kötelességük kitartani és ellenállni a természetellenes bűn normalizálásának, a nők felszentelésének, az Eucharisztia kiszolgáltatásának a házasságtörő „újraházasodottak” részére, valamint a Katolikus Egyházon belüli egalitárius- demokratikus kiegyenlítésnek.

Tekintse meg a könyvbemutatóról készült felvételt

A szerzőkről

Julio
Loredo

Julio Loredo de Izcue 1955-ben született a perui Limában, és a Tradición y Acción por un Perú Mayor alapító tagja. 1974-ben, mindössze 19 évesen társaival együtt száműzetésbe vonult, és külföldön kért menedéket, miután a szocialista diktátor, Velasco Alvarado tábornok kormánya nyilvánosan és közvetlenül megfenyegette. Ezután ifjúságszervezőként, újságíróként, íróként, előadóként és egyetemi tanárként segített a hagyomány, család és tulajdon eszméinek terjesztésében Latin-Amerika és Európa országaiban. 1994 óta Olaszországban él, és a Tradizione Famiglia Proprietà elnöke. A Liberation Theology: How Marxism Infiltrated the Catholic Church című könyv szerzője.

Jose Antonio
Ureta

José Antonio Ureta 1951-ben született Chilében. Alapító tagja a Fundación Romá-nak, Chile egyik legbefolyásosabb élet- és családpárti szervezetének, vezető tagja és kutatója a Francia Társaság a Hagyomány, Család és Tulajdon Védelméért Egyesületnek, vezető tagja a Plinio Corrêa de Oliveira Intézetnek São Paulóban, Brazíliában, és a Pope Francis’s „Paradigm Shift”: Continuity or Rupture in the Mission of the Church? An Assessment of His Pontificate’s First Five Years című könyv szerzője.
Emellett tagja az Emberi Élet és Család II. János Pál Akadémiának.

A Társaság a Hagyomány Család és Tulajdon Védelmére egy nemzetközi férfiközösség. Brazíliai anyaszervezete 1960-ban alapult a kulturális ellenforradalom felhívására. A katolikus érdek szolgálatára kelt önkénteseink az Anyaszentegyház mindenkori tanításai mentén küzdenek a keresztény civilizáció értékeinek visszaállításán. Célunk tehát felkelteni a társadalom lelkiismeretét, öntudatát, igazságérzetét és alázatát az irgalmas Isten felé, elvezetni a világ népeit Krisztus Királyságába. Mozgalmunk szellemi harc a lelkekért, demonstratív, informatív öntudatra-nevelés.
Legitimációnk a konzervativizmus hagyománya, laikus evangelizáció, amit a legutóbbi ökumenikus zsinat „Apostolicam Actuositatem“ kezdetű dekrétuma is – a kánonjog 215; 225; 298; 299; 310; 322. paragráfusával összhangban – kifejez. Bizalmunkat a Szent Szűz közbenjárásába vetjük, aki a Regnum Marianum uralkodója. Ezért tesszük köszöntésünkhöz: Salve Maria!

Mi a "Társaság a Hagyomány, Család és Tulajdon Védelmére"?

A könyv

Forradalom
és Ellenforradalom

Ki a tényleges ellenforradalmár?

  • tudja, mi a forradalom, a rend, és az ellenforradalom, ismeri ezek szellemiségét, lényegét és módszerét,
  • szereti az ellenforradalmat és a keresztény rendet, egyidejuleg gyulöli a Forradalmat és az abból kialakult ellen rendet,
  • e szeretet és gyulölet sarokpontjai mentén tengelyt képez, amihez viszonyítva rendezi valamennyi eszményét, választását és tevékenységét.

Ez a lelkiség nem igényel magas iskolai képzettséget. Szent Johanna nem volt teológus, mégis megdöbbentette bíráit gondolatainak teológiai mélysége. Hasonlóképp tanúsítja ezt Navarra, ahol lényegileg megértették a Forradalom lelkületét és céljait, és többségében az ellenforradalom legjobb katonáivá váltak.

TFP Student Action Europe

Vegyen részt a Katolikus Egyházért folytatott keresztes hadjáratban!

Már csak 50 könyv maradt!

Ne hagyja ki az alkalmat, hogy egy minden katolikust érintő témáról tájékozódjon!

© 2023 TFP Austria